ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Παιδίατρος επισκέπτεται σε μηνιαία βάση το σχολείο μας, παρακολουθεί τα παιδιά, συντάσσει τη γνωμάτευσή του, για την οποία ενημερώνονται οι γονείς με ειδικό ενημερωτικό σημείωμα.

Λογοπεδικός – Λογοθεραπεύτρια – Ειδική Παιδαγωγός επισκέπτεται το σχολείο μας σε τακτά χρονικά διαστήματα, πραγματοποιεί ατομικές συνεδρίες με τα παιδιά και συντάσσει έκθεση αξιολόγησης.

Σχολή γονέων, ανά τακτά χρονικά διαστήματα όπου διοργανώνονται επιμορφωτικά σεμινάρια από ειδικούς συνεργάτες του σχολείου, όπως ψυχολόγος, διατροφολόγος, λογοπεδικός κα.

Παιδοδοντίατρος παρακολουθεί τη στοματική υγεία των παιδιών ενημερώνοντας παράλληλα τους γονείς.