ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Το Κέντρο Αγωγής και Εκπαιδευσης «Juniors» διαθέτει ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία τα οποία πληρούν τους κανόνες ασφαλούς μεταφοράς των παιδιών, και τα οποία χρησιμοποιούνται και για τις ανάγκες κάθε άλλης μετακίνησής τους (βιωματικές επισκέψεις, θέατρα, εκδρομές, μουσεία κλπ).