Επικοινωνία

Κέντρο Αγωγής και Εκπαίδευσης «Juniors»,

Διεύθυνση
1) Καποδιστρίου 84, Μοσχάτο
2) Ελευθερίου Βενιζέλου 252, Καλλιθέα


Τηλέφωνα
210 – 9419099 για το σχολείο του Μοσχάτου
210 – 9414582 για το σχολείο της Καλλιθέας

Fax
210 – 9414582

Email
junps@otenet.gr
junpsmos@otenet.gr

Φόρμα Επικοινωνίας

Tα πατακατω στοιχεία χρησιμοποιούνται καθαρά και μόνο για την επικοινωνία σας με τον σταθμό. Δεν χρησιμοποιούνται ούτε αποθηκεύονται για άλλους σκοπούς.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com