Φωτογραφίες Σεπτεμβρίου... Μεταβρεφικό τμήμα Καλλιθέας!