Φωτογραφίες Ιανουαρίου... Μεταβρεφικό τμήμα Καλλιθέας!