Φωτογραφίες Νοεμβρίου... Μεταβρεφικό τμήμα Καλλιθέας!