Βαφτίσαμε την κούκλα μας στο σχολείο του Μοσχάτου!