Τα Μικρά Προνήπια του σχολείου της Καλλιθέας βάφτισαν την κούκλα τους!