Δραστηριότητες Οκτωβρίου.. Μεταβρεφικό τμήμα Καλλιθέα!