Δραστηριότητες Οκτωβρίου.. τμήμα Μικρών Προνηπίων Καλλιθέα!