Δραστηριότητες Οκτωβρίου.. Μεταβρεφικό τμήμα Μοσχάτο!