Δραστηριότητες Οκτωβρίου.. τμήμα Μικρών Προνηπίων Μοσχάτο!