Δραστηριότητες Οκτωβρίου.. τμήμα Μεγάλων Προνηπίων-Νηπίων Καλλιθέα!