Δραστηριότητες Νοεμβρίου.. Μεταβρεφικό τμήμα Μοσχάτο!