Δραστηριότητες Νοεμβρίου.. τμήμα Μικρών Προνηπίων Καλλιθέα!