Δραστηριότητες Νοεμβριου.. τμήμα Μικρών Προνηπίων Μοσχάτο!