Δραστηριότητες Νοεμβριου.. τμήμα Μεγάλων Προνηπίων-Νηπίων Καλλιθέα!