Φωτογραφίες από τον Αγιασμό στο σχολείο της Καλλιθέας...