Φωτογραφίες από τον Αγιασμό στο σχολείο του Μοσχάτου...