Φωτογραφίες Οκτώβρη... Μεταβρεφικό τμήμα Καλλιθέας!