Φωτογραφίες Σεπτέμβρη... Μεταβρεφικό τμήμα Καλλιθέας!